Kí tự đặc biệt về thời tiết

20 kí tự đặc biệt về thời tiết, có những kí tự chắc bạn đã nhìn thấy từ hồi đi học mẫu giáo. Kí tự về nhiệt độ như ℃ hay ℉ chắc chắn không còn xa lạ gì, bằng cách này hay cách khác bạn có thể thấy kí tự đó (từ trên internet chẳng hạn…).

About the Author: Hanh Phung

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *